شرایط و ضوابط عمومی اعطای عاملیت فروش دستگاه کارتخوان بیسیم (سیار)

 1. شرایط و امکانات فیزیکی :
  1. فضای اداری حداقل 50 متر مربع
  2. میز و صندلی و ملزومات اداری
  3. یک دستگاه فکس و کپی
  4. یک دستگاه کامپیوتر + اینترنت
  5. حداقل 2 خط تلفن ثابت
 2. شرایط و نیازهای منابع انسانی :
  1. مدیر فعال با انگیزه با روابط عمومی قوی (ترجیحاً خود شخصی که نمایندگی را اخذ می نماید)
  2. دارا بودن 3 بازاریاب میدانی با ظاهری آراسته و فن بیان قوی
  3. دارا بودن 1 نفر اپراتور و دفتری
  4. حداقل 2 خط تلفن ثابت
 3. شرایط مالی اخذ عامل فروش :
  1. حداقل مبلغ 15،000،000 تومان بابت 10 دستگاه در حساب شرکت آریا بلوکه می گردد که در زمان پایان همکاری و در صورت انجام تسویه حساب های لازم مبلغ به نماینده عودت داده می شود.
  2. امکان مالی و افزایش مبلغ سرمایه گذاری با توجه به توسعه شبکه فروش توسط عامل فروش
  3. در صورت فروش 10 دستگاه در هر ماه براساس قیمت 1،500،000 تومان سهم عامل فروش بابت هر دستگاه 165،000 تومان
  4. در صورت فروش از 11 الی 30 دستگاه هر ماه بر اساس قیمت 1،500،000 تومان فروش سهم عامل فروش 175،000 تومان
  5. در صورت فروش از 31 الی 60 دستگاه در هر ماه براساس قیمت 1،500،000 تومان فروش سهم عامل فروش 200،000 تومان
  6. در صورت افزایش فروش بیش از 60 دستگاه براساس قیمت 1،500،000 تومان فروش سهم عامل 215،000 تومان
 4. ضمانت :
  1. چک ضمانت به مبلغ 50،000،000 میلیون تومان که به امضاء 2 ضامن جواز کسب دار یا کارمند رسمی برسد.